Color coded Para 28

Para 28

Download Para 28 android app.

Read Color coded Para 28

Para 28 – Qadd Sami Allah(قد سمع اللہ). It is the 28th Para of the Holy Quran. Download Para 28 PDF. It contains following surah Al-Mujadila المجادلہ, Al-Hashr الحشر, Al-Mumtahana الممتحنۃ, As-Saff الصف, Al-Jumua الجمعۃ, Al-Munafiqoon المنافقون, At-Taghabun التغابن, At-Talaq الطلاق, At-Tahrim التحریم

para28_1
para28_2
para28_3
para28_4
para28_5
para28_6
para28_7
para28_8
para28_9
para28_10
para28_11
para28_12
para28_13
para28_14
para28_15
para28_16
para28_17
para28_18
para28_19
para28_20
para28_21
para28_22
para28_23
para28_24
para28_25
para28_26
para28_27
para28_28
para28_29
para28_30
para28_31
para28_32
para28_33
para28_34
para28_35
para28_36
para28_37
para28_38
para28_39
para28_40
para28_41
para28_42
para28_43
para28_44
para28_45
para28_46
para28_47
para28_48
para28_49
para28_50
para28_51
para28_52
para28_53
para28_54
para28_55
para28_56
para28_57
para28_58
para28_59
para28_60
para28_61
para28_62
para28_63
Share this:
error: Content is protected !!