Golden Hadis 4

storytelling, fantasy, imagination-4203628.jpg

10 Golden Hadis for Children. Such as woh cheez chod de, jo tujhe shak me daale, aur use ikhtiyaar kar jis ki babat tujhe shak wa subah na ho.

Golden Hadis 3

storytelling, fantasy, imagination-4203628.jpg

10 Golden Hadis for Children: 1. meri aankhon ki thandak namaz hai
2. neki ke kisi bhi kaam ko haqeer na jano

Golden Hadis 2

storytelling, fantasy, imagination-4203628.jpg

10 Golden Hadis for Children such as – jo hame thoke deta hai woh hum me se nahi hai.

error: Content is protected !!