दरूद शरीफ़

darood-sharif

दरूद शरीफ़(Darood Sharif): अल्ला हुम-मा सल्लि अला मुहम्म-दिव व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लै त अला इब्राही-म व अला आलि इब्राही म इन-न क हमीदुम मजीद० अल्ला …

error: Content is protected !!